Press "Enter" to skip to content

ข้อควรรู้ รถรับจ้างขนของ ที่ดีต้องดูยังไง

admin 0

ข้อควรรู้ รถรับจ้างขนของ ที่ดีต้องดูยังไง จะย้ายของขนของกันแต่ละที ถ้าไม่มีรถรับจ้างขนของเจ้าประจำแล้วละก็ ก็ต้องมาเสิร์ชค้นหาข้อมูลกันในกูเกิ้ล พอค้นหาแต่ละทีก็ได้ออกมาเป็นร้อยรายการ เจ้าโน้นก็บอกว่าบริการดี เจ้านี้ก็บอกว่าเชื่อถือได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาพิจารณารายละเอียดกันทีละข้อว่าลักษณะของรถรับจ้างขนของที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรกันบ้าง

1. สิ่งแรกที่ต้องให้ความสนใจ คือ ช่องทางติดต่อ ต้องสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ แชทไลน์ รวมทั้งมีเว็บไซต์แจ้งรายละเอียดของผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน

2. พนักงานสามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ให้ข้อมูลครบถ้วน ไม่อ้ำอึ้ง การจะตรวจสอบว่ารถรับจ้างขนของนั้นมืออาชีพและน่าเชื่อถือหรือไม่ สามารถดูกันได้ตั้งแต่การพูดคุยเบื้องต้นเลยล่ะ

3. ถ้ามีโปรไฟล์การให้บริการลูกค้าเก่า มีภาพการขนย้ายสิ่งของที่เห็นได้ชัด หรือตารางการรับงานเก่า ก็ถือว่าเป็นรถรับจ้างขนของที่น่าสนใจทีเดียว

4. สามารถตรวจสอบคิวงานออนไลน์ได้ แสดงข้อมูลการจ้างงานชัดเจน บริการตรงต่อเวลา ไม่รับงานซ้อนคิวกัน

5. ให้บริการขนส่งหลากหลายเส้นทาง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

6. ให้บริการแพคสิ่งของก่อนขนย้าย เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของที่จัดส่ง

7. ถ้ารถรับจ้างขนของมีบริการพนักงานขนย้ายสินค้าด้วย จะช่วยลดกำลังของผู้ว่าจ้างได้มากมีเดียวเชียวล่ะ

8. สามารถตรวจสอบเส้นทางการขนย้ายสิ่งของได้

9. แจ้งราคาค่าบริการชัดเจน ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง

10. ให้คำแนะนำในการขนย้ายอย่างเหมาะสม และจัดเตรียมรถที่เหมาะสมตามลักษณะของการขนย้าย เช่น ย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน ย้ายเครื่องจักร เป็นต้น

นอกจากหัวข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดของรถรับจ้างขนของที่ผู้ใช้บริการต้องให้ความสำคัญคือ ความปลอดภัยของสิ่งของระหว่างการจัดส่ง จะต้องไม่สูญหาย อยู่ในสภาพสมบูรณ์